Product informatie

Spijlenhekwerk met doorgestoken spijl

Technische informatie

Spijldikte: 25mm
Liggers: 50x25mm
Spijlafstand: ca 150mm
Palen: Koker 60×60.
Montage: Blinde verbinding
Kleuren: Verzinkt, RAL 6009 (groen), RAL9005 (zwart) of RAL7016 (antraciet).
Hoogte: Van 80 cm tot 2.50 meter. Vanaf 1.50 meter hoogte worden de spijlen afgeschuind
Vakbreedte: 2200mm

Benodigdheden/opties

Stalen palen
U heeft de mogelijkheid te kiezen tussen verzinkte of verzinkte en gecoate palen. Bij het monteren worden deze circa 80 cm in ongeroerde grond geslagen. Dit zorgt voor een goede stevigheid van uw spijlenhekwerk. Uiteraard wordt de paal voorzien van een passende dop of puntdraad kop.

Bevestigingsmaterialen
Al ons spijlenhekwerk wordt geleverd met voldoende montagemateriaal.

Mogelijkheden

Tuinomheining
De robuustheid van het hekwerk zorgt ook voor een goede en stevige omheining van uw tuin. Het ziet er strak en sierlijk uit.

Bedrijventerrein
Ons spijlenhekwerk heeft een robuuste industriële uitstraling. Het is hekwerk dat veel gebruikt wordt rondom bedrijventerreinen, vanwege de stevigheid, veiligheid en duurzaamheid. Een overklim-beveiliging voor extra veiligheid is uiteraard mogelijk.

Montage van het hekwerk in de grond.

Verschillende grondsoorten zorgen voor verschillende montagebehoeftes. Als het hekwerk naast de waterkant wordt geplaatst, gebruiken wij vaak schetsplaten om de stevigheid van het hekwerk te garanderen. Het is ook mogelijk om de palen in beton te storten voor extra stevigheid, normale grond.

Twijfels over de juiste montagemethode? Neem contact met ons op.

Onderhoudsadvies coating

Dit is een onderhoudsadvies coatings behorende bij VISEM Kwaliteitseisen Duplexsysteem poedercoatings.
Houd de coating in goede conditie!

Algemeen
Verzinkt staal met een coating die aan de Visem kwaliteitseisen voldoet, heeft een lange levensduur. Dat onderhoud van de coating, in de vorm van periodiek reinigen de levensduur nog eens belangrijk kan verlengen behoeft verder geen betoog. Vervuiling De coating kan in een bosrijke omgeving vervuilen door bijvoorbeeld algen aangroei. Maar ook aanslag van ijzeren/ of koperdeeltjes afkomstig van railverkeer werkt coating vervuilend. Aan de kust, tot ca 25 km landinwaarts, zijn het vooral chloriden (zout) die op de coating inwerken. En in stedelijke en industriële omgevingen wordt de coating dagelijks vervuild door een zurig milieu. Naast deze specifieke vervuiling slaat er ook nog dagelijks microstof neer, dat zich nestelt in hoeken en gaten en zich op die plaatsen aan de coating hecht.

Onderhoud
Een goed aangebracht poedercoating‐systeem behoudt jaren zijn beschermende werking. Daarnaast garandeert het een esthetische uitstraling als er in de vorm van reinigen periodiek onderhoud aan wordt gepleegd.

Reiniging methode en frequentie
Binnen, buiten en rondom gebouwen overal komen we gecoat verzinkt staal tegen. Metalen raamprofielen worden meestal als onderdeel van de glasbewassing gereinigd. Echter hekwerken, gevelpanelen, constructiedelen en bijvoorbeeld lichtmasten zullen gescheiden moeten worden gereinigd.

Het reinigen van het coatoppervlak vraagt speciale kennis, voornamelijk over:

 • Aard en graad van vervuiling
 • Reinigingsapparatuur
 • Reinigingsmethode
 • Reinigingsmiddelen
 • Bereikbaarheid
 • Vormgeving van het object

Bij het reinigingsbedrijf ligt de taak en de verantwoordelijkheid om per situatie de meest effectieve methode te adviseren. Doorgaans kan volstaan worden met een van tevoren opgesteld standaard reinigingsplan, zoals:

 • Verwijderen van grof vuil door middel van afspuiten met leidingwater.
 • Het benevelen/besproeien met en laten inwerken van een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel.
 • Handmatig de vuilaanslag van de ondergrond losmaken met gebruik van “non woven nylon” handpad wit.
 • Vervolgens grondig naspoelen met leidingwater.

Verzorging van de coating
Ondanks de toepassing van uitstekende UV bestendige poedercoatings en zelfs met een zorgvuldige periodieke reiniging, is een behandeling met een wasachtig product zinvol voor een extra beschermend effect.

Reinigingsmiddelen
De reinigingsmiddelen mogen de coating en de ernaast gelegen materialen nooit aantasten. Daarom zijn uitsluitend neutrale middelen met een pH‐waarde tussen 6 en 8 toegestaan. Ook mogen de reinigingsmiddelen geen krassend en/of schurend en/of fijn schurende materialen bevatten. Het spreekt dus vanzelf, dat schuurlinnen, schuurpapier, staalwol, scoth‐brite, staalborstel en andere soortgelijke grove werktuigen/materialen niet bruikbaar zijn.

Onderhoud tips

 • Voorkom beschadiging van de coating.
 • Reinig de coating tijdig en zorgvuldig.
 • Inspecteer de coating na reiniging op gebreken en laat dit direct vakbekwaam herstellen.
 • Gebruik nooit schurende en/of krassende reinigingsmiddelen en/of gereedschappen.
 • Gebruik pH‐neutrale reinigingsmiddelen die ook geschikt zijn voor de omgeving (glas, rubbers, kitten, kunststoffen, etc.).
 • Na het reinigen altijd naspoelen met schoon leiding water.
 • Gebruik in het laatste spoelwater een was als extra beschermlaag.

De reinigingsfrequentie (zie onderstaande tabel) wordt in belangrijke mate bepaald door de vervuilingsgraad, de aard en de mate van belangrijkheid en door visuele aspecten. De vuil belastende factoren als omschreven onder “vervuiling” gaan dikwijls samen. Dan spreken we van een verhoogde belastingsfactor. In alle afzonderlijke gevallen is sprake van een normale belasting. Naast de vervuiling wordt het gecoate oppervlak ook periodiek gereinigd door beregening. Wanneer er sprake is van deze belangrijke natuurlijke reiniging dan is dit gecoate oppervlak minder aangetast dan de delen die onder gevels en/of in de luwte liggen.

Frequentie van reinigen
Oppervlak
Belastingsfactor C2 - C3
Belastingsfactor C4 - C5
Oppervlak: Vlak beregend oppervlak
Belastingsfactor C2-C3: Belastingsfactor C2-C3
Belastingsfactor C4-C5: Belastingsfactor C2-C3
Oppervlak: Vlak onberegend oppervlak
Belastingsfactor C2-C3: Belastingsfactor C2-C3
Belastingsfactor C4-C5: Belastingsfactor C2-C3
Oppervlak: Geprofileerd beregend oppervlak
Belastingsfactor C2-C3: Belastingsfactor C2-C3
Belastingsfactor C4-C5: Belastingsfactor C2-C3
Oppervlak: Geprofileerd onberegend oppervlak
Belastingsfactor C2-C3: Belastingsfactor C2-C3
Belastingsfactor C4-C5: Belastingsfactor C2-C3
Invloed van klimaat en luchtgesteldheid
Klasse
Corrosiviteitsbelastingsklasse
Corrosiekans
Klasse: C2
Corrosiviteitsbelastingsklasse: Blootstelling in niet-stedelijk gebied (binnenland) Atmosfeer met lage vervuilingsgraad, landelijk, droog gebied met weinig luchtverontreiniging.
Corrosiekans: Klein
Klasse: C3
Corrosiviteitsbelastingsklasse: Stedelijk en industrieel gebied met lage SO2-verontreiniging (binnenland) of niet zout zeeklimaat.
Corrosiekans: Middelmatig
Klasse: C4
Corrosiviteitsbelastingsklasse: Industrieel klimaat en kustgebieden met laag zoutgehalte.
Corrosiekans: Hoog
Klasse: C5
Corrosiviteitsbelastingsklasse: Industrieel gebied met hoge vochtigheid of kustgebieden met hoog zoutgehalte.
Corrosiekans: Zeer hoog

Demontage, opslag en transport

Demontage
Informeer binnen uw regio naar de mogelijkheden om, bij beëindiging van het gebruik, het product in te leveren. Gooi elektrische apparaten en onderdelen zoals batterijen en de accu, niet weg, maar bekijk of (onderdelen van) het product ingeleverd, gerecycled of hergebruikt kan worden.

Indien u niet over deze mogelijkheden beschikt, verwijder dan zelf kundig alle herbruikbare componenten, zoals metalen, bevestigingsmaterialen en elektrische onderdelen. Verwijder de kunststof onderdelen voor recycling.

Opslag en transport
Indien u het product gaat opslaan of transporteren, zorgt u er dan voor dat u het product goed verpakt. Opslaan dient in een droge omgeving te gebeuren.

Onderhoudscontract

Wij bieden een onderhoudscontract aan voor het compleet door ons geleverde hekwerk.
Dit contact dient om uw hekwerk in een goede staat te houden. Dit onderhoudscontract betekend dat wij jaarlijks bij u langskomen om het hekwerk en de poorten te inspecteren.

Wij zullen dan:

 • Nazien van het hekwerk en zo nodig bijwerken;
 • Afstellen en in lijn plaatsen draaipoorten
 • Handmatige poorten nazien op werking en controle van eventuele beveiligingen;
 • Electrische poort nazien op beschadigingen en werking van beveiligingen;
 • Opstellen rapportage van de bevindingen en eventueel aanbevelingen tot verbeteringen;

Het geheel voldoet hiermee weer aan de wettelijke normen.

Wij rekenen voor dit onderhoud een starttarief van voorrijkosten van €90.- en één manuur. Prijs per uur €47.50 voor mechanisch onderhoud, elektrisch onderhoud heeft gelijke voorrijkosten maar een uurloon van €72.50 per uur, werkzaamheden worden waar mogelijk in combinatie uitgevoerd. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Wij houden voor u de tijdsintervallen in de gaten en melden wanneer het onderhoud zullen uitvoeren.

Niet in de prijs inbegrepen zijn materiaalkosten, Deze zullen wij voor/tijdens montage overleggen en offreren. Wij vragen een “borg“ van € 275.- excl BTW. Hiermee neemt u ook deel aan het 48 uurs reparatie service programma.

Bent u geïnteresseerd in ons onderhoudscontract?
Vul dan onderstaand formulier in of neem contact met ons op